Tjernobyl-ulykken
 
 

Tjernobyl (Chernobyl)

By i det nordlige Ukraine ved Pripyat floden. Den er mest kendt for atomkraftværket af samme navn, der ligger 15 km nord for byen. Den 25. april 1986 gennemførte værkets ingeniører en test af reaktor 4 og satte en kernereaktion i gang efter først (ulovligt) at have slået alle nødkølesystemer fra. Den 26. skete der er en reaktion i selve reaktoren, der rev taget af den omgivende reaktorbygning og sendte store mængder radioaktivitet ud i atmosfæren. Katastrofen blev først opdaget af svenske forskere, der kunne måle meget høj radioaktivitet i vinden fra det daværende Sovjetunionen.
Nu væltede det radioaktive affald ind over Nordeuropa. Inden det lykkedes de sovjetiske myndigheder atter at indeslutte reaktoren, var der afgivet 8 tons radioaktive materialer til atmosfæren. Mælken i mange nordeuropæiske lande - bl.a. Danmark - måtte kasseres. Den var for radioaktiv. Og i Nordsverige måtte tusindvis af rener aflives efter at have ædt radioaktivt mos og græs. Radioaktiviteten skyldtes nedfald af Cæsium 137 isotopen over Vesteuropa og Sovjetunionen i dagene efter Chernobyl katastrofen.

Klik på linket for at se en flash-film (loader langsomt, varighed 2½ minut), som viser situationen:

http://www.irsn.org/vf/05_inf/05_inf_1dossiers/05_inf_17_tchernobyl/film_nuage_web.html

De sovjetiske myndigheder negligerede i første omgang katastrofens omfang, og blev først langsomt tvunget til at indrømme katastrofens omfang. Mens der forholdsvist hurtigt blev taget forholdsregler i Nordeuropa, gik der derfor flere uger, før myndighederne begyndte at evakuere indbyggerne i Chernobyl området. Selv om ½ million mennesker blev evakueret, var de derfor allerede udsat for meget høje stråledoser, og plages i dag af en voldsom overdødelighed af kræft.

I forlængelse af eksplosionen døde 20 brandfolk umiddelbart af akut strålesyge, og flere tusinde er siden døde. Arbejdet med atter at indeslutte reaktoren kostede mange livet. Der blev kastet sand og byggematerialer ned fra luften, men det var også nødvendigt at nærme sig reaktoren fra jorden, og stråleniveauet var så højt, at arbejderne - herunder mange frivillige soldater - kun kunne arbejde en gang i 5 minutter, før de havde fået så stor en stråledosis, at de ikke længere kunne arbejde på stedet.

Udover at have lagt et 1000 km2 område øde - det kan ikke bebos de næste 100.000 år pga. meget høj radioaktivitet - medførte katastrofen evakuering af ½ million mennesker, og har medført at foreløbig 25.000 mennesker er døde af strålerelaterede sygdomme.

 
 
 
Sidst opdateret: 18-05-2006 af Eli Nicolaisen